"Ključ za čelike" nastao je revizijom publikacije "Jugoslovenski standardizovani i nestandardizovani čelici i čelicni liv", treće izdanje objavljeno 1981. godine, koja je sadržala vrste jugoslovenskih čelika i čelicni liv iz programa proizvodnje jugoslovenskih železara. Vrste čelika, odnosno čelicnog liva bile su označene rednim brojevi ma od 1 do 563 i poređane po rastućem redu brojeva sa oznakama zasnovanim na standardu JUS C.B0.002:1969, osim pod rednim brojevima od  333 do 385 gde su oznake prema standardima JUS C.B0.502:1979 i JUS C.B0.501:1977 i od 386 do 416 za koje nisu dodeljene oznake. Uporedno su bile date oznake i brojevi materijala po DIN-u.

"Ključ za čelike" sadrži sve prethodne oznake čelika i čelicnog liva koje je sadržala publikacija (osim pod rednim brojevima od  386 do 416, pošto nisu ni dodeljene) i one koje su dodeljene u JUS  standardima objavljenim posle 1981. godine.

"Ključ za čelike" daje uporedo oznake po JUS-u (prethodne oznake) i oznake po SRPS
EN-u (važeće oznake) vrsta čelika  i  čelicnog  liva  dodeljene  prema  standardima SRPS EN 10027-1:2003,  Sistem za označavanje čelika - Deo 1: Osnovne oznake i SRPS EN 10027-2:2003, Sistem za označavanje čelika - Deo2: Brojčani sistem kao i standarde u kojima se nalaze. Takođe,  uporedo daje važece oznake prema evropskim standardima (EN),  Euronorm i Međunarodnim standardima  (ISO)  i  prethodne oznake  prema nacionalnim  standardima:  Rusije, Japana, Sjedinjenih  Americkih  Država, kao  i  zemalja članica  Evropske unije:  Austrije, Česke Republike,  Francuske, Italije, Nemačke, Bugarske, Rumunije, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva.

U "Ključu za čelike" je obradeno 2.783 različite vrste čelika, gde su date osobine i smernice za termičku obradu i namenu obuhvaćenih vrsta čelika.

"Kljuc za čelike" izradili su:

Momcilo Račić, dipl. inž. maš. kao autor
mr Goran Miodragović, dipl. inž. maš. program, Mašinski fakultet - Kraljevo
a usvojila ga je radna grupa Komisije za vrste čelika, pljosnate čelicne proizvode (limove) i profile KS C017 Instituta za standardizaciju Srbije.

Članovi radne grupe su:

1.   Momčilo Račić, dipl. inž. maš., PPT-Servoupravljaci - Trstenik
2.   Olivera Jecić-Petrović, dipl. inž. maš., ekspert za standardizaciju čelika, Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose
3.   Slobodanka Vasilić, dipl. inž. met., Institut za standardizaciju Srbije - Beograd
4.   Slavica Jurić, dipl. inž. met., Institut za standardizaciju Srbije - Beograd
5.   Milena Gošić, dipl. inž. met., USS Srbija - Smederevo
6.   dr Boris Katavić, dipl. inž. met., VTI - Beograd
7.   Đuro Prica, dipl. inž. maš., DMB - Beograd
8.   Milena Nikolić, dipl. inž. met., IMT - Novi Beograd
9.   Dragana Stojić, dipl. inž. met., IMT - Novi Beograd
10.  Božana Puzavac, dipl. inž. met., Teleoptik - Zemun
11.  Stanka Karović, dipl. inž. maš., Zastava automobili - Kragujevac

Sve primedbe i sugestije, koje bi  doprinele  poboljšanju "Ključa za čelike", možete ovde da dostavite, a one će biti obrađene i unete u sledeću verziju "Ključa za čelike".  


Copyright 2008 www.kljuczacelik.co.rs All rights reserved designed by: vladesko@gmail.com